Gratis frakt og avgifter er inkludert til din plassering
10 % rabatt på din første bestilling
WELCOME10

Samfunnsansvar

Vær endringen du ønsker å se i verden

Når vi utvikler vår strategi og fastsetter vår policy for første gang, tar vi sikte på å levere gradvise, men kontinuerlige forbedringer i våre prestasjoner hvert år. Som et resultat fortsetter tilnærmingen vår å utvikle seg etter hvert som vi lærer leksjoner underveis. For å hjelpe med å definere vår policy har vi delt den inn i fire hovedområder:

Klima forandringer

Håndtere vår påvirkning på miljøet på en ansvarlig og etisk måte

Vi vet at vårt arbeid har en innvirkning på miljøet og at vi har en plikt til å håndtere denne påvirkningen på en ansvarlig og etisk måte. Vi gjør dette gjennom å identifisere alle betydelige miljøpåvirkninger og sette i gang prosesser for å forhindre, redusere og redusere dem.

Ansvarlig handel

Bygge og opprettholde de høyeste standardene blant våre leverandører

Vi er forpliktet til å opprettholde høye standarder blant våre leverandører. Vi motsetter oss utnyttelse av arbeidere, og vi vil ikke tolerere tvangsarbeid, eller arbeid som involverer fysisk, verbal eller psykologisk trakassering, eller trusler av noe slag. Vi vil ikke akseptere menneskesmugling eller utnyttelse av barn og unge i vår virksomhet og iverksetter alle rimelige og praktiske skritt for å sikre at disse standardene opprettholdes.

Copyright 2023 © STORELUXY

Handlevogn

x